Säker Vatteninstallation - branschregler

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande installationsregler, av legitimerade montörer och arbetsledare anställda i ett Auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

 

 

Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB, du kan läsa mer om branschreglerna och även ladda ner dessa som pdf på www.sakervatten.se.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet  är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Läs mer på Säker Vattens hemsida, www.sakervatten.se/ 

Välkommen att kontakta någon av medarbetarna på Säker Vatten AB om du vill veta mer om branschreglerna. 

 
Säker Vatten
Säker vatten på You Tube

Titta efter denna logga när du söker din rörmokare det är för din trygghet som Säker Vatten finns.

Kontrollera att vi är med här.

Rörmokare i Huskvarna - tredje generationen det enkla, snabba valet av rörmokare. Kontakta oss för snabba insatser.